Prijavni obrazac (Obrazac 1)
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Tabela budžeta (Obrazac 2 – Excel)
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: xls xlsx.
Izjava nosioca prijave i članova klastera /budućeg klastera o iznosu sufinansiranja (Obrazac 3)
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Podaci o Nosiocu programa i članovima klastera
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Izvodi iz CRPS (ili Statuta u slučaju NVO) članova / budućih članova klastera sa dokazom o osnovnoj djelatnosti
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Lista referenci članova klastera
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
CV članova menadžment tima
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Program stručnog usavršavanja za jačanje ljudskih kapaciteta u IT sektoru
Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
CV planiranih predavača za programe obrazovanja i obuke
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Finansijski izvještaji za poslednje dvije godine
Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Izjava o ispunjenosti poreskih obaveza
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Izjava da Podnosilac prijave nije u postupku stečaja ili likvidacije
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Ostala dokumentacija
Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: pdf doc docx zip.